Disclaimer

Jass Waarland en Studioviv zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en garanderen derhalve niet de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze clubwebsite. Jass Waarland en Studioviv aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan uit het bezoeken van deze site. De verantwoordelijkheid van het vernieuwen van de inhoud van de clubwebsite berust volledig bij de redactie van deze website.

Niets uit deze site mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.